Kakao, Bio

Kakao-Nibs, Bio

Kakaobohne, Bio , LEBENSMITTEL, Kakao-Nibs Ganze...

Kakaobutter, Bio

Kakaobutter, Bio,  Fair-Trade, LEBENSMITTEL Wird aus...

Kakaopulver, Bio

Kakaopulver , stark entöl, 10-12% Fettgehalt, Bio...